Office of the Registrar

Course Enrollment

Semester Subject Course
-

2012F PERF-251

SEC NO TITLE INSTRUCTOR CAP ENR XLIST CAP XLIST ENR ROOM CAP
001 Fundamentals of Acting I McCoy 15 11 16 12 92
002 Fundamentals of Acting I Rivera 16 16 - - 92
003 Fundamentals of Acting I Menninger 16 11 - - 92