Office of the Registrar

Course Enrollment

Semester Subject Course
-

2012F PUAD-601

SEC NO TITLE INSTRUCTOR CAP ENR XLIST CAP XLIST ENR ROOM CAP
001 Quant Meth for Pol Analysis I Pitts 22 15 - - 39
002 Quant Meth for Pol Analysis I Pitts 22 19 - - 30
003 Quant Meth for Pol Analysis I Marvel 22 16 - - 30
004 Quant Meth for Pol Analysis I Marvel 22 17 - - 29