Office of the Registrar

Course Enrollment

Semester Subject Course
-

2013X JLS-102

SEC NO TITLE INSTRUCTOR CAP ENR XLIST CAP XLIST ENR ROOM CAP
N01U Forensic Science Barak 30 4 30 4 0
N02U Forensic Science Barak 30 0 30 4 0
N03U Forensic Science Barak 30 4 30 5 0
N04U Forensic Science Barak 30 1 30 5 0
N05U Forensic Science Barak 30 4 30 5 0
N06U Forensic Science Barak 30 1 30 5 0
N07U Forensic Science Barak 30 3 30 6 0
N08U Forensic Science Barak 30 3 30 6 0
N09 Int'l Criminal Tribunals Souris 30 3 30 6 30
N10 Int'l Criminal Tribunals Souris 30 3 30 6 30
N11 Int'l Criminal Tribunals Souris 30 1 30 2 30
N12 Int'l Criminal Tribunals Souris 30 1 30 2 30
N13 Int'l Criminal Tribunals Souris 30 2 30 3 30
N14 Int'l Criminal Tribunals Souris 30 1 30 3 30
N15 Int'l Criminal Tribunals Souris 30 2 30 3 30
N16 Int'l Criminal Tribunals Souris 30 1 30 3 30